បែកធ្លាយ​ Menu ស្វែងរក Match ថ្មី​ ក្នុង​ Vainglory 1.20 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

បែកធ្លាយ​ Menu ស្វែងរក Match ថ្មី​ ក្នុង​ Vainglory 1.20


នេះគឺជា Menu ស្វែងរក Match ថ្មីក្នុង Vainglory 1.20 Beta ដែលដាក់អោយ Streamer និង Developer ធ្វើការតេស្តសាកល្បងជាមួយនឹង Function ថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញពេលក្រោយ។ តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាវាមានអ្វីប្លែកខ្លះ៖

ទោះជាយ៉ាងណាវាគ្រាន់តែជាការផ្លាសប្តូរក្នុង Vainglory 1.20 Beta អោយតេស្តសាកល្បងប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើវាមិនមានបញ្ហាអ្វីវានឹងត្រូវបានកែប្រក្នុង Vainglory 1.20 ដែលនឹងដាក់ Update ក្នុងអំឡុងពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ។
Powered by Blogger.