វិធីសាស្រ្តក្នុងការ live Stream ហ្គេមចេញពី iPhone និង iPad ផ្ទាល់ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វិធីសាស្រ្តក្នុងការ live Stream ហ្គេមចេញពី iPhone និង iPad ផ្ទាល់


នេះជាវីធីសាស្រ្តសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើការ Live Stream ហ្គេមផ្សេងៗ ចេញពី iPhone ឬ iPad ផ្ទាល់ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី AirShou មិនផ្លូវការ និង មិនចាំបាច់ Jailbreak ឡើយ ប៉ុន្តែតម្រូវការរបស់វា ត្រូវការ Internet ខ្ពស់ ហើយ ឧបករណ៍របស់អ្នកទំនើបៗបន្តិច ព្រោះប្រសិនបើយឺតគឺវាពិបាកក្នុងការដំណើរការបន្តិច។ ជាតំបូងសូមធ្វើការ Install AirShou ចេញពីទីនេះសិន តាមរយៈ តំណរខាងក្រោមនេះ៖

- AirShou Install link

ទស្សនាវីដេអូណែនាំខាងក្រោម 
Powered by Blogger.