ដំណឹងល្អ!!! ព្រឹត្តិការណ៍ឈ្នះបីដងដើម្បីបាន កាត Krul នឹងដំណើរការនៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្ថែមទៀត - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ដំណឹងល្អ!!! ព្រឹត្តិការណ៍ឈ្នះបីដងដើម្បីបាន កាត Krul នឹងដំណើរការនៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្ថែមទៀត


អប្បិញមិញនេះ Vainglory បានធ្វើការបង្ហោះនៅលើ បណ្តាញ Twitter របស់ខ្លួនអំពីព្រឹត្តិការណ៍លេងឈ្នះ ៣ ដងដើម្បីបានកាត Krul នោះវានឹងដាក់ដំណើរការបន្ថែមទៀត សម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នេះ។  ដើម្បីចូលរួមទទួលបាន កាត Legendary Summer Party Krul នេះ​លោកអ្នកគ្រាន់តែលេងឈ្នះបីដងប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នេះ។
គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះវាត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៍មុនម្លេះ ប៉ុន្តែ Vainglory បានធ្វើការបន្ថែមអោយវាដំណើរការនៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្ថែមទៀតដូច្នេះចាំកាលទៀតបើកហ្គេមលេងភ្លាមទៅ!!!​
Powered by Blogger.