កាលពីម្សិលមិញនេះ អ្នកមិនអាចលេង Kestrel Skin Tier 1 បញ្ហាដោយសារតែ Bug - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កាលពីម្សិលមិញនេះ អ្នកមិនអាចលេង Kestrel Skin Tier 1 បញ្ហាដោយសារតែ Bug


កាលពីម្សិលមិញនេះមាន Player ជាច្រើនមានបញ្ហា Unlock Skin រួចរាល់តែមិនអាចលេងបាន បញ្ហាគឺដោយសារតែមានកំហុសបច្ចេកទេស ហើយបានធ្វើការ Remove ចេញពី ផ្សារលក់ Skin បណ្តោះអាសន្នដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយ ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរ អ្នកដែលបាន Unlock រួចរាល់ មិនចាំបាច់បារម្ភឡើយ ព្រោះគេបាន​ Note ទុក ដើម្បី Auto Select រួចជាស្រេច។  ខណៈពេលនេះបញ្ហានេះត្រូវបាន ក្រុមការងា Developer ដោះស្រាយរួចរាល់ហើយ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការលេងបានធម្មតា។ ការជូនដំណឹងម្សិលមិញនេះចេញពី លោក  Wolf hands ដែលជា​ Developer Vainglory ។
Powered by Blogger.