ចង់ផ្លាស់ប្តូរស្តាយ Font Khmer និង ថ្ងៃខែជាខ្មែរ បន្ទាប់ពី Jailbreak ហើយមែនទេ? Source នេះអាចជួយអ្នកបាន - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ចង់ផ្លាស់ប្តូរស្តាយ Font Khmer និង ថ្ងៃខែជាខ្មែរ បន្ទាប់ពី Jailbreak ហើយមែនទេ? Source នេះអាចជួយអ្នកបាន


សួស្តីដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.2 ដល់ 9.3.3 បន្ទាប់ពីលោកអ្នកអាចធ្វើការ Jailbreak ដោយជោគជ័យហើយ អ្នកតែងតែចង់លេងស្តាយផ្សេងៗ ដូចជា Theme ឬ font ជាដើម នៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងពាំនាំយក Source មួយជារបស់ iMonstersoft ដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើការ ចែកចាយ Font និង Keyboard អក្សរខ្មែរចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា ។ មុននឹងចាប់ផ្តើមតម្លើង សូមមើលតម្រូវការជាមុនសិន៖

តម្រូវការ 

  • Device ដែលដំណើរការដោយ iOS 9.2 - 9.3.3 
  • ត្រូវតែ Jailbreak រួចរាល់ និង មាន Cydia 

របៀបតម្លើង 
  • ចូលទៅកាន់ Cydia រួចធ្វើការ Add Source : http://imonstersoft.do.am/iOS9 
  • បើក Cydia > Sources > iMonstersoft > Font > ស្វែងរក Font ដែលអ្នកចង់តម្លើង 
  • ក្រោយពេលតម្លើងរួចរាល់ធ្វើការ Respring ជាការស្រេច  ហើយរីករាយជាមួយនឹង ការតម្លើង Font របស់អ្នក 

របៀបតម្លើងថ្ងៃខែទៅជាខ្មែរ
  • ចូលទៅកាន់ Cydia រួចធ្វើការ Add Source : http://imonstersoft.do.am/iOS9 
  • បើក Cydia > Sources > iMonstersoft > Khmerdate Fix > ស្វែងរក Khmer Date fix for iOS9.x ដែលអ្នកចង់តម្លើង 
  • ក្រោយពេលតម្លើងរួចរាល់ធ្វើការ Respring ជាការស្រេច  
  • ចូលទៅកាន់ Settings > General > Language & Region > Add Language > Khmer > Prefer to Khmer ជាការស្រេច 

ប្រភព iMonsterSoft
Powered by Blogger.