កាលវិភាគការប្រកួត Evil 8 នៅថ្ងៃយប់នេះ (ម៉ោងនៅកម្ពុជា) - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កាលវិភាគការប្រកួត Evil 8 នៅថ្ងៃយប់នេះ (ម៉ោងនៅកម្ពុជា)


សប្តាហ៍ទីពីរនៃការប្រកួត Evil 8 បានមកដល់ហើយ ដែលជាការប្រកួតផ្លូវការ និងមានការឧបត្ថមដោយ Amazon Coin ក្នុងនោះមានក្រុមល្បីៗ ដែលបានចូលរួម។​ ខាងក្រោមនេះជាកាលវិភាគដែលខ្ញុំបានធ្វើការ បន្លែងសម្រាប់ម៉ោងនៅខ្មែរ៖
*NA Server
- PHOENIX REIGN VS PHOENIX REBORN  3:30 នាទីព្រឹក ថ្ងៃអាទិត្យ
- NEMESIS HYDRA VS GANKSTARS SIRIUS 4:30 នាទីព្រឹក​ ថ្ងៃអាទិត្យ
- HAMMERS VELOCITY VS SWEET N SOUR 5:30 នាទីព្រឹក ថ្ងៃអាទិត្យ
- TEAM SOLOMID VS HAMMERS KINETIC 6:30 នាទីព្រឹក ថ្ងៃអាទិត្យ

*EU Server
- GANKSTARS CERBERUS VS SNOW TSUNAMI 11:00 យប់ ថ្ងៃសោរិ៍
- G2.KINGUIN VS 4JUSTICE 12:00 យប់ ថ្ងៃសោរិ៍
- TEAM SECRET VS LEMON & LIME 1:00 ព្រឹក ថ្ងៃអាទិត្យ
- SK GAMING VS MOUSESPORTS  2:00 ព្រឹក ថ្ងៃអាទិត្យ

អ្នកអាចរង់ចាំទស្សនាតាមរយៈ តំណរខាងក្រោមនេះបាន បន្តផ្ទាល់ពី Vainglory

Powered by Blogger.