គន្លឹះក្នុងការលេង Draft លើ Rank ដើម្បី Counter Hero សត្រូវ 1.19 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

គន្លឹះក្នុងការលេង Draft លើ Rank ដើម្បី Counter Hero សត្រូវ 1.19


នៅក្នុងការ លេង Rank វាមិនត្រឹមតែពឹងលើ ទឹកដៃនោះទេ យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវការចេះលេង Draft Mode ដើម្បី Counter Hero ដែរប្រសិនបើអ្នកខ្សោយ Draft ក្នុងការ Counter Hero ប្រាកដជាពិបាកបន្តិចហើយ។
នៅថ្ងៃនេះ មាន Player ម្នាក់គាត់បានធ្វើការផ្តល់នូវ Tip ខ្លះៗ ក្នុងការ លេង Draft Mode សម្រាប់ Version 1.19 ដែលជាវិធីសាស្រ្តមួយក្នងុការចែករំលែកអ្នកដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការ Counter Hero ជាសដើម។ ខ្ញុំអាចនិយាយបានថា សម្រាប់ Vainglory 1.19 នេះ Lyra ហើយនឹង Vox ជា Hero ដែលរងការគម្រាមកំហែងច្រើនបំផុត ហើយជា Hero ដែលអាច Carry ហ្គេមបាន តែអ្នកមិនចាំបាច់ ធ្វើការ Ban Hero ទាំងពីរនេះឡើយ។ ជារឿយៗ ខ្ញុំតែងតែទទួលបាន Victory ពេលដែល មិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំអោយសត្រូវ Select យក Lyra Vox ដោយសេរី។ ប្រសិនបើអ្នកសិ្ថតក្នុង Draft ទីពីរ ហើយសត្រូវរបស់អ្នកមិនបាន Ban Lyra Vox សូមកុំធ្វើការ Ban Lyra Vox ពីព្រោះវាជាអ្វីដែលពួកគេចង់អោយអ្នក Ban។ ដូច្នេះវាអាចធ្វើអោយក្រុមទាំងពីមាន Lyra និង Vox លេង ហើយអ្នកនឹងអាចធ្វើការ Counter សត្រូវ ជាមួយនឹង ការ Pick Hero ចំនួនពីមុនដំបូង ហើយខាងគេ មួយ។
ឧទាហរណ៍ ៖ សត្រូរបស់ខ្ញុំ Ban Phinn, ខ្ញុំ Ban Taka។ ពួកគេ Select យក Vox , ហើយយើងនឹងជ្រើសយក Lyra ហើយ Alpha ដើម្បី Counter Vox ។ ពួកគេនឹងជ្រើសយក Reim ហើយ Lance ដើម្បី Counter Alpha ជាចុងក្រោយយើងនឹង Select យក Skye ដើម្បី Counter។
យោបលផ្ទាល់ខ្លួន៖ សម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំចូលចិត្តអោយក្រុមរបស់ខ្ញុំ លេង Lyra ព្រោះនាងអាច លេង បានទាំង Roam និង Lane ហើយអាចជាឪកាសមួយអោយ​សត្រូវចាកចេញពី Draft ប្រសិនបើសត្រូវ មិនមានគំនិតក្នុងការ Counter Lyra ប្រសិនបើសត្រូវ ជ្រើសរើស Vox មុនគេ ពួកគេនឹងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការ ក្នុងការ Counter ផ្លូវ Lane ជាមួយ Lyra ដូចជា Celeste ទេ។
យ៉ាងណាមិញ នេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកពី Player ម្នាក់នៅលើ គេហទំព័រ Reddit ទេ!!! តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះ Tip មួយនេះ? 
Powered by Blogger.