ហ្គេម Crisis Action ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Android នៅស្ទើរ ធ្វើអោយគេ Hack បានគ្រប់គ្នា - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ហ្គេម Crisis Action ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Android នៅស្ទើរ ធ្វើអោយគេ Hack បានគ្រប់គ្នា


ហ្គេមបាញ់គ្នាលើ Online សម្រាប់ Mobile ដែលកំពុងតែមានឈ្មោះថា Crisis Action ប៉ុន្តែទទួលរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំង លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដែលអាចអោយគេធ្វើការ Modify Code បានយ៉ាងស្រួលល្នុងការលេង Hack នីមួយៗ ជាមួយនឹង Diamond ផងដែរ។ ខណៈពេលនេះ ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែធ្វើការព្យាយមដោះស្រាយបញ្ហានេះ តែមិនដឹងរួចរាល់ពេលណានោះទេ។
គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា Crisis Action ត្រូវបាន គេ លួច Cheat និង Hack បានតាំងតែពីចេញដំបូងមកមេ្លះ ហើយក្រុមហ៊ុន ហាក់បីដូចជាមិនអើពើ៊ឬក៏គ្មានសមត្ថភាពបិទវាយ៉ាងណានោះមិនដឹងទេ តែគ្រាន់តែដឹងថា មកទល់ពេលនេះវាមានកាន់តែច្រើនឡើងៗ ទៅហើយ ថែមទាំងមាន វីដេអូបង្រៀមធ្វើ Hack Modify Code ពេញ Youtube ទៀតផង តាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ជំនួយផ្លាស់ប្តូរ Code ផ្សេងៗ។
Powered by Blogger.