សង្រ្គាម រវាងនគរ CHU និង QI ក្នុងហ្គេម Chaos Legends នឹងចាប់ផ្តើមជាថ្មីនៅយប់នេះ ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

សង្រ្គាម រវាងនគរ CHU និង QI ក្នុងហ្គេម Chaos Legends នឹងចាប់ផ្តើមជាថ្មីនៅយប់នេះ ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ?


រាល់សប្តាហ៍ក្នុងហ្គេម Chaos Legends តែងតែមានសង្រ្គាមរវាង នគរ និង នគរ ចំនួនពីដង ក្នុង Server SEA របស់យើង គឺ Kingdom CHU និង Kingdom QI ដែល War នេះ នឹងចាប់ផ្តើមរាល់ថ្ងៃអង្គារ ម៉ោង ៨ យប់ ហើយថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ៨ យប់។


គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុន War បានចាប់ផ្តើមម្តងរួមហើយគឺ CHU បានយកឈ្នះលើ QI ក្នុងពិន្ទុះដណ្តើមបានទង់ ដល់ទៅ ៤ ខណៈពេលដែល QI ទប់បានទង់ ១ ប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រកួត War នេះគឺតម្រូវអោយ Player ទាំងអស់ Online ហើយដល់ពេលវេលា ហ្កេមនឹងទាញអ្នកចូលប្រកួតភ្លាម ហើយមាន Player រាប់ពាននាក់ធ្វើការ ប្រកួតគ្នា ដើម្បីដណ្តើមទឹកដីរបស់ខ្លួន និង យកជ័យជំនះ ជូននរគររបស់ខ្លួន។ ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ?
Powered by Blogger.