រាល់ចុងសប្តាហ៍កុំភ្លេចលេងយក Card Krul - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

រាល់ចុងសប្តាហ៍កុំភ្លេចលេងយក Card Krul

នៅសល់រយៈពេលប្រមាណជា 8 ម៉ោងទៀត កុំភ្លេចលេងឈ្នះ បីដងដើម្បីទទួលបាន កាត Krul បន្ថែមសន្សំអោយគ្រប់ 50 ក្នុងការ ផ្លាស់ប្តូរ យក Skin Krul Limited Edition សម្រាប់រដូវកាល Summer នេះ។ ដោយសារតែការ ដោះ Quest Sunlight Complete level បានតែ 20 កាតជាងប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះត្រូវការសន្សំចេញពីការឈ្នះបីដងរាល់អាទិត្យទៀត ទើបគ្រប់ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរយក Skin ។ សូមកុំធ្វើការ Skip Offline ចោលរាល់ចុងសប្តាហ៍អោយសោះ xD
Powered by Blogger.