ប្រវត្តិនិងពត៌មានខ្លះៗ​ដែលអ្នកគួរតែដឹងពីហ្គេម Vainglory - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ប្រវត្តិនិងពត៌មានខ្លះៗ​ដែលអ្នកគួរតែដឹងពីហ្គេម Vainglory

Vainglory គឹជាហ្គេម Online Multiplayer លក្ខណៈប្រភេទហ្គេមប្រកួតគ្នា Arena សម្រាប់ Mobile វីដេអូហ្គមេនេះ ត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Super Evil Megacorp សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS។ វាត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងសម្រាប់ Mobile សុទ្ធសាត ក្នុងនោះផងដែរក៏មាន Version សម្រាប់ PC ដែរតែសម្រាប់តែ Developer ធ្វើការ Live stream ប៉ុណ្ណោះដែលវាអាច Pause ហ្គេមបាន និង មុខងារផ្សងៗ ដូចជា បង្វិលមើល Hero អោយជិតជាដើម។

វាជាហ្គេមដែលមានពីរក្រុមប្រយុទ្ធគ្នា ក្នុង មួយក្រុម មានគ្នា ៣ នាក់ ក្នុងការ ផ្តាច់ផ្លូវមួយ។ ហ្គេមនេះវាបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការសម្រាប់ iOS នៅខែវិច្ឆិកា ថ្ងៃ ទី 16 ឆ្នាំ 2014 ប​ន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួនអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំឃើញថាសន្ទុះនៃការលេង រីកចម្រើនខ្លាំង ក្រុមហ៊ុននេះ សម្រេចសហការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញ Developer Android ដើម្បីធ្វើហ្គេមនេះ សម្រាប់ Android មួយទៀត វាបង្ហាញ ខ្លួនលើ Play Store នៅខែ កក្កដា ថ្ងៃទី 2 ឆ្នាំ 2015។ តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះហ្គេមនេះ?

Powered by Blogger.