នេះគឺជាក្រុមដែលចូលរួមប្រកួត Vainglory រដូវកាល SUMMER ‘EVIL 8’ ទាំងពីរ Server ចាប់ពីថ្ងៃទីពីរទៅ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះគឺជាក្រុមដែលចូលរួមប្រកួត Vainglory រដូវកាល SUMMER ‘EVIL 8’ ទាំងពីរ Server ចាប់ពីថ្ងៃទីពីរទៅ


ភ្លេចៗការប្រកួត Vainglory Esports សម្រាប់រដូវកាល Summer មកដល់ចាប់ពីថ្ងៃទីពីរទៅ នឹងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើ Twitch Vainglory ជាផ្លូវការ។ ក្នុងនោះមាន Server EU និង Server NA ហើយខាងក្រោមនេះជាក្រុមល្បីៗ ដែលនឹងចូលរួមក្នុង Server នីមួយៗ៖ 

- Team Secret 
secret   
KValafar
Palmatoro
Mowglie

G2.KINGUIN
G2
REDemption
DarkPotato
D1ngo
majestiC

GANKSTARS CERBERUS
GS
L3oN
TetnoJJ
Emirking
IraqiZorro
AeOn

- SNOW TSUNAMI
SNOW
lookatme
PTLam
Sosiska
araXi

- MOUSESPORTS
mouse
Asater
GreatkhALI
nettetoilette
IroNs
K3ANU*

SK GAMING
SK
Raph
MEDIC
Bayu
Cream
IloH4uK
ADzero

4JUSTICE
4Justice
OTTOMANS_CCC
SSHERVINN
EnjecTive
Miralissa
SerhatK

- LEMON & LIME
LandL
Apfel123
ArkLostInSpace
LordyFlamingo


HAMMERS VELOCITY
Hammers
Zio
Aloh4
gabevizzle
Vains
Beowulf

PHOENIX REIGN
PHX
Oldskool
StatusBaked
Ezadox
e36
selenagomez

HAMMERS KINETIC
Hammers
ttigers
PONtheoriginal
Martohhh
SuiJeneris
MICSHE
chiicken

NEMESIS HYDRA
NEM
Hardek
iLoveJoseph
LostBoyToph
XenoTek
uNi

- TEAM SOLOMID
TSM
BestChuckNa
VONC
FlashX
Mike83

PHOENIX REBORN
PHX
StartingAllOver
CullTheMeek
R3cKeD
TheBigDog

GANKSTARS SIRIUS
GS
Foojee
LoneDelphi
PajamaDrama
MackDaddyB
Zhyno

SWEET N SOUR (FORMERLY VAINGUARD)
SweetnSour
WizardSibs
JuanHernandez
GrassKun
JoshIsABabe
Poli5208
Splashie

តើក្រុមណាជា idol របស់អ្នក? 
Powered by Blogger.