កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory នៅកម្ពុជា សម្រាប់ Low Bracket ជុំទីពីរ នៅថ្ងៃស្អែក - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory នៅកម្ពុជា សម្រាប់ Low Bracket ជុំទីពីរ នៅថ្ងៃស្អែក

ការប្រកួត Vainglory 32 ក្រុមនៅកម្ពុជារដូវកាលទីពីរ បានបញ្ចាប់ជុំទីពីរហើយ ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី 27 នេះគឺជាការប្រកួត នៅ Low Bracket ជុំទីពីរម្តង ដែល ប្រើប្រាស់ទម្រង់ Best of 1 និង លេង​ Blind Match ដោយមិនចាំបាច់ Ban ឡើយ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់ក្រុម GuestKH មិនចាំបាច់ប្រកួត Low Bracket ជុំទីពីរទេ ដោយសារតែប៉ះជាមួយនឹង Khmer Empireries ដែលធ្លាប់មក ហើយពួកគាត់បានចាកចេញពីការប្រកួតចឹង GuestKH ជាប់ទៅកាន់ ជុំទីបីនៃ Low Bracket ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ខាងក្រោមនេះជា ម៉ោង និង ពេលវេលាក្រុមនៃមួយដែលចូលរួមប្រកួត​ Low Bracket ជុំទីពីរ 
Monday 27/06/2016
- TeaM RaZSorX Vs Matic Vampire Time : 10:00 PM IGNSpec: Camadmin18
- Taem Battle X Vs Team KenixzTer Time 10:00 PM IGNSpec: NoobieGMK

Tuesday 28/06/2016
- HVM Vs Team Thefuq Time 10:00 PM IGNSpec: Camadmin6
- MoM Gangs Vs KT Play Time 10:00 PM IGNSpec: Camadmin7

Wednesday  29/06/2016 
- V4VenDeTTaZz Vs Triple Killx Time 10:00 PM IGNSpec:  Camadmin777
- KHFamily II Vs Infusioyth Time 10:00 PM IGNSpec: Camadmin10
- Marshal Eclipse Vs DivilArmy  Time 10:00 PM IGNSpec: Camadmin11

សូមបញ្ជាក់បន្តិច ចំពោះ ការលេង សូមមេត្តា Player ទាំងអស់ធ្វើការទាក់ទងទៅ Admin  នីមួយៗ ដែលជា Spectator របស់អ្នកមុនពេលថ្ងៃប្រកួតចាប់ផ្តើមងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង។ 
Powered by Blogger.