វិធីសាស្រ្តនេះ ប្រហែលជួួយអោយអ្នកលេង Vainglory ផ្លាស់ប្តូរពី Lag 300 មកធម្មតាវិញបាន - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វិធីសាស្រ្តនេះ ប្រហែលជួួយអោយអ្នកលេង Vainglory ផ្លាស់ប្តូរពី Lag 300 មកធម្មតាវិញបាន

(រូបភាពពី Tong Er)
ដោយសារតែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ តាំងពី Vainglory Update 1.19 នៅមានបញ្ហា Lag មួយចំនួនដដែរ បើទោះបីជាធម្មតាក៏ Lag 200ms ទៅ 300ms ដែរតែនៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបានឃើញគេចែកចាយកម្មវិធីមួយនៅក្នុងក្រុម Vainglory Cambodia ហើយពេលដែលខ្ញុំសាកល្បងទៅឃើញថាវាបាត់ Lag មែនសម្រាប់ Device ដែលដមណើរការ ដោយ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS គឺពួកគាត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ VPN ពីធម្មតាដាក់នៅប្រទេស​ Singapore ខាងក្រោមនេះជាវីធីសាស្រ្ត

((រូបភាពពី Tong Er)
  • បន្ទាប់ពី Download ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ VPN ទៅ Singapore និងធ្វើការ Connect ហើយបើក Vainglory លេងធម្មតា 
បើតាមការតេស្តសាកល្បងពីខ្ញុំឃើញថាដំណើរការល្អមែន ហើយខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញ គេ បង្ហោះច្រើនក្នុងក្រុម ដែរ តែខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកចែកចាយដំបូងអោយពិតប្រាកដព្រោះខ្ញុំទើបតែឃើញ ប្រសិនបើ អ្នកដែលបានចែកចាយឃើញ ពត៌មាននេះ អាចធ្វើការ Inbox មកខ្ញុំបាន ចាំខ្ញុំជួយដាក់ ប្រភពអោយ!!! 
Source : Vainglory Cambodia Group 
Powered by Blogger.