នេះជាវីដេអូដែលផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួត Vainglory 32 ក្រុមនៅជុំទីមួយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជាវីដេអូដែលផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួត Vainglory 32 ក្រុមនៅជុំទីមួយ


ការប្រកួត Vainglory 32 ក្រុមនៅកម្ពុជា បានបញ្ចប់ជុំទីមួយហើយក្នុងនោះ 16 ក្រុមដែលធ្លាក់ត្រូវទៅលេង Low Bracket ហើយ 16 ក្រុមដែលនៅសល់ ត្រូវបន្តលេង ជុំទីពី Up Bracket បន្ថែមទៀត។ ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចំនួនបួនគូរដែលបាន ប្រកួត កាលពីថ្ងៃសោរិ៍ និង ថ្ងៃអាទិត្យ៖ 
  • Team TripleKillx Vs Similer

  • LiVe FoR RevengE vsTeamTHE

  • Team KenixzTer Vs Matic

  • KT-Play Vs Sinisters http://goo.gl/9s1gYS
Powered by Blogger.