ការប្រកួត Vainglory 32 ក្រុមរដូវកាលទីពីរនៅកម្ពុជា ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃសោរិ៍នេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការប្រកួត Vainglory 32 ក្រុមរដូវកាលទីពីរនៅកម្ពុជា ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃសោរិ៍នេះ


ការប្រកួត Vainglory 32 ក្រុមរដូវកាលទីពីរ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃសោរិ៍នេះ ហើយសម្រាប់ជុំទីមួយ។ កាលពីមុនខ្ញុំបានរៀបចំការប្រកួត 64 ក្រុមម្តងរួចមកហើយ ប៉ុន្តែដោយសារតែមានបញ្ហា ក្រុមខ្លះ មិនបានចូលរួមតាមការកំណត់ជាហេតុអោយខ្ញុំសម្រេចធ្វើលើកទីពីរដោយដាក់ ៣២​ ក្រុមចូលរួមម្តងសម្រាប់ រដូវកាលទីពីរ ក្នុងនោះគឺខ្ញុំសម្រេចយកក្រុមដែលមាន សមត្ថភាព ខ្ពស់ ហើយបំពេញពត៌មានបានត្រឹមត្រូវ និង ប្រាកដថា អាចមានលទ្ធភាពប្រកួតតាមការកំណត់ផងដែរ។ ចំពោះ រង្វាន់ការប្រកួតនេះ 9000 ICE សម្រាប់ចែកជូនជា បីក្រុម ដែលផ្តល់ដោយ Vainglory ហើយរាល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពេលប្រកួត នឹងត្រូវចាក់ផ្សាយលើ Page Vainglory Cambodia ផ្លូវការនៅកម្ពុជាផងដែរ។ 


ម្តងនេះលេងជាទម្រង់ Double Bracket ពីរជាន់ ដោយចាប់ផ្តើមពី ជុំទីមួយ គឺនឹងជម្រុះ 16 ក្រុមដែលចាញ់ចុះទៅលើ នៅ Bracket ខាងក្រោមទៀត គឺមិនទាន់ធ្លាក់ទេ លុះត្រាតែចាញ់នៅ Bracket ខាងក្រោមទៀត ទើបធ្លាក់ចេញពី Tournament នេះ​។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Bracket ខាងលើ លេងទម្រង់ Best of 3 ហើយ Low Bracket ខាងក្រោម លេងតែ 1 Match ប៉ុណ្ណោះ។ ហើយសម្រាប់អ្នកដែលត្រៀមប្រកួត សូមកុំភ្លេចចូលអានច្បាប់ទម្លាប់នៃការប្រកួតតាមរយៈ តំណរនេះ 

ខាងក្រោមនេះជា ម៉ោង និង ពេលវេលាក្រុមនៃមួយដែលចូលរួមប្រកួត

***Non Stream 
*For 06/18/16 , ថ្ងៃសោរិ៍
~The kjol ko Vs Elite 5oul (Time 6:00 PM ) (IGN Spec : Camadmin7)
~Team TheFuq Vs Marshal Eclipse  (Time 6:00 PM ) (IGN Spec : Camadmin10)
~KHFamily II Vs The Legendary (Time 6:00 PM) (IGN Spec : Camadmin6)
~V4VenDeTTaZz  Vs MATIC VAMPIRE (Time 9:00 PM ) (IGN Spec : Camadmin7)
~Elegant Juvenile Vs Hunter Team (Time 9:00 PM) (IGN Spec : Camadmin10)
~MoM GanGs Vs GuestKH  (Time 9:00 PM)  (IGN Spec : Camadmin18)
*For 06/19/16 , ថ្ងៃអាទិត្យ
~HVM VS The Thurest  (Time 8:00 AM) (IGN Spec : Camadmin7)
~LordAssasin Vs DivilArmy  (Time 8:00 AM) (IGN Spec : Camadmin10)
~Matic CyRIUS Vs InFusioyth (Time 8:00 AM) (IGN Spec : Camadmin7)
~Team Battle X Vs Marhal Legend (Time 2:00 PM ) (IGN Spec : Camadmin10)
~TeaM RaZorX Vs FamilyofZero (Time 2:00 PM ) IGN Spec : Camadmin18)
~Khmer Emperies Vs Abominate Curse (Time 2:00 PM ) (IGN Spec : Camadmin6)
***Stream 
*For 06/18/16 ,ថ្ងៃសោរិ៍
~Team TripleKillx Vs Similer (Time 2:00 PM) (IGN Spec : NoobieGMK)
~ LiVe FoR RevengE Vs TeamTHE (Time 10:00 PM) (IGN Spec : NoobieGMK)
*For 06/19/16 , ថ្ងៃអាទិត្យ
~Team KenixzTer Vs Matic Fatal (Time 2:00 PM) (IGN Spec : NoobieGMK)
~Sinister Vs KT Play (Time 10:00 PM) (IGN Spec : NoobieGMK)
សូមបញ្ជាក់បន្តិច ចំពោះ ការលេង សូមមេត្តា Player ទាំងអស់ធ្វើការទាក់ទងទៅ Admin  នីមួយៗ ដែលជា Spectator របស់អ្នកមុនពេលថ្ងៃប្រកួតចាប់ផ្តើមងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង។ ហើយចំពោះ តំណរសម្រាប់ Live Stream ខ្ញុំនឹងប្រកាសលើទំព័ររបស់ខ្ញុំ!!! GMK Gamer
អរគុណសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា!!!  
Powered by Blogger.