កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory នៅកម្ពុជារដូវកាលទីពីរ ជុំទីពីរនៃ 16 ក្រុម - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory នៅកម្ពុជារដូវកាលទីពីរ ជុំទីពីរនៃ 16 ក្រុម

ការប្រកួត Vainglory 32 ក្រុមនៅកម្ពុជារដូវកាលទីពីរ បានមកដល់ជុំទីពីរហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះ គឺ 16 ក្រុមចុងក្រោយ នៅ Bracket ខាងលើ។ ការប្រកួតនេះ នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃស្អែក និង ថ្ងៃអាទិត្យ ត្រូវជាថ្ងៃទី 25 / 26 ខែ 06 ឆ្នាំ 2016។ ខាងក្រោមនេះជាដំណើរការនៃ Bracket ៖ខាងក្រោមនេះជា ម៉ោង និង ពេលវេលាក្រុមនៃមួយដែលចូលរួមប្រកួត ជុំទីពីរ 
Round of 16 Teams 

*** Non Stream
6/25/2016 ថ្ងៃសោរិ៍
-Sinister Vs Khmer Emperies (Time 2:00 PM)IGN Spec:  CamAdmin15
-Matic Fatal Vs Khfamily II (Time 2:00 PM) IGN Spec : Camadmin6
-TeaM RazorX Vs Similer (Time 2:00 PM) IGN Spec : Camadmin777
6/26/2016 ថ្ងៃអាទិត្យ
-V4VenDeTTaZz Vs Hunter Team (Time: 2:00 PM) IGN Spec : CamAdmin15
-TeamTHE Vs Mom Gangs (Time 2:00 PM) IGN Spec : Camadmin11
Matic Cyrius Vs Team Battle X (Time 2:00 PM) IGN Spec : Camadmin10

*** Stream 
6/25/2016 ថ្ងៃសោរិ៍
-HVM Vs Lords Assasin ( Time : 10:00 PM ) IGN Spec : NoobieGMK 
6/26/2016  ថ្ងៃអាទិត្យ

- Elite 5out Vs Marshal Eclipse (Time : 10:00 PM) IGN Spec : NoobieGMK

សូមបញ្ជាក់បន្តិច ចំពោះ ការលេង សូមមេត្តា Player ទាំងអស់ធ្វើការទាក់ទងទៅ Admin  នីមួយៗ ដែលជា Spectator របស់អ្នកមុនពេលថ្ងៃប្រកួតចាប់ផ្តើមងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង។ 

Live Stream 

Powered by Blogger.