អ្វីដែលអ្នកត្រូវយល់ដឹងបន្ថែមមុនពេលត្រៀមខ្លួន Update Vainglory 1.19 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អ្វីដែលអ្នកត្រូវយល់ដឹងបន្ថែមមុនពេលត្រៀមខ្លួន Update Vainglory 1.19

  • អ្នកលេង Roam និង Jungle ត្រូវចែកគ្នារកលុយអោយបានត្រឹមត្រូវ ផ្លាស់ប្តូរ ស្តាយលេងថ្មី ព្រោះមិនមានក្រដាសសម្រាប់ឈរជិតដើម្បីយកលុយដូចពីមុនទេ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើ Roam នៅជិត Lane ឬ Jungle វានឹងចែកលុយអោយដូចពីមុនអញ្ចឹង 75% ហើយប្រសិនបើ Hero ទាំំងបីនៅជិតគ្នា វានឹងកាត់បន្ថយលុយតាមនឹងដែរ , បានន័យថា Version ថ្មីនេះ គឺមិនចាំបាច់ទិញក្រដាសរកលុយទៀតទេ!! ហើយមាន ក្រដាសថ្មីចំនួនបីសម្រាប់ជំនួយផ្សេងៗ ដែលមានរៀបរាប់ក្នុងហ្គេម
  • *Kraken គឺមិនអាច Buff បានទៀតទេ ដូចជាប្រើប្រាស់ Skill Adagio ឬ Speed Warhorn ជាដើម ។
  • *អ្នកមិនអាចដើរចូលក្នុង Shop នៅកណ្តាលព្រៃបានទៀតទេ ដូចជាពីមុនអ្នកអាចដើរចូលក្នុងដាក់ គ្រាប់បែកបាន តែពេលនេះបានត្រឹមតែឈរទិញពីព្រៃទេ។
  • *ពេលកំពុងតែប៉ះគ្នានៅខាងក្រោម ឬ វាយគ្នា ដូច្នេះ Jungle Shop មិនអាចបើកបានទេ វានឹងបិទការ Touch ភ្លាមៗ ជៀសវាងច្រលំដៃ 
  • *ការបាញ់ Flare របស់អ្នកសត្រូវមិនអាចមើលឃើញដូចពីមុនៗ ឡើយ។


Powered by Blogger.