អ្នកទីបី ដែលទទួលបាន Tier 10 មុនគេនៅកម្ពុជា - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អ្នកទីបី ដែលទទួលបាន Tier 10 មុនគេនៅកម្ពុជា


ក្រុម KT-Play ដែលសម្បូរដោយសមាជិកវ័យក្មេងប៉ុន្តែទឹកដៃខ្ពស់ៗនោះ ចាប់ផ្តើមសម្រេចគោលបំណងរបស់ពួកគេសម្រាប់រដូវកាល Summer នេះហើយ ជាក់ស្តែង Laykieng ដែលជាសមាជិកវ័យក្មេងមួយរូបក្នុងក្រុម KT-Play នៃហ្គេម Vainglory យកបាន Tier 10 ហើយ (VAINGLORIOUS) Bronze កាលពីម្សិលមិញនេះ ហើយបើគិតក្នុងប្រទេសយើងវិញ ដែលនៅក្នុង Guild King of Titans ជា Captain និងមានអាយុ 15 មានមុខងារលេង Carry ហ្គេមគឺ Lane គាត់គឺជាអ្នកទីបី ដែលអាចយកបាន Tier 10 បន្ទាប់ពី Socheata និង InFiniteRiDEr ក្នុង ក្រុម Sinister។ 


Powered by Blogger.