ទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលមានកម្រិត Tier 10 មុនគេនៅកម្ពុជាសម្រាប់រដូវកាល Summer - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលមានកម្រិត Tier 10 មុនគេនៅកម្ពុជាសម្រាប់រដូវកាល Summer

យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថា Tier គឹជាកន្លែងបញ្ជាក់ពីទឹកដៃអ្នកលេង Vainglory នៅលើ Rank បានខ្ពស់ ឬ ទាប អាស្រ័យទៅលើ ការលេងចាញ់និងឈ្នះជាប់ៗគ្នា យើងសង្កេតឃើញថា នៅ Server ផ្សេងៗ ដូចជា EU និង NA គឺមានអ្នកទទួលបានលឿនជាងរហូតដល់ Tier 10 Gold ទៀតផង ដោយឡែកសម្រាប់ Server អាស៊ីយើងក៏មានច្រើនដែរតែត្រឹម Tier 10 Silver ប៉ុណ្ណោះ ខណៈពេលនេះ តែឥឡូវនេះ យើងក្រឡែកមកមើល អ្នកមានកម្រិត Tier 10 មុនគេនៅកម្ពុជាវិញម្តង អ្្នកទីមួយនោះគឺ Socheata ថ្វីត្បិតតែគាត់ជានារីមានតែទឹកដៃមិនចាញ់ប្រុសៗឡើយ អាចចាប់យក Tier 10 បានមុនគេនៅកម្ពុជាទៀតផង គាត់ជា សមាជិកក្នុងក្រុម Sinister និង ជាសមាជិក Guild ជាមួយ Infamous ហើយ Role លេងរបស់គាត់ជំនាញខាង ROAM៖
ក្រឡែកមកមើលអ្នកបន្ទាប់ម្តង គឺជាសមាជិកក្នុង ក្រុម Sinister ដែរ តែសមាជិក Guild របស់ DION មានឈ្មោះថា InFiniteRiDEr គាត់គឺជាអ្នកទីពីរដែលមានកម្រិត Tier 10 បន្ទាប់ពី Socheata ប៉ុន្តែ Role លេងរបស់គាត់គឺ Carry Lane ហើយនឹង Jungle ភាគច្រើនគឺជំនាញរបស់គាត់កាន់ខាង Lane ប្រសិនបើសត្រូវថ្វេសប្រហែសមិនចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការ បិទ Farm គាត់នៅ Late Game ពិបាកបន្តិចហើយ។ 

និយាយរួមខ្ញុំក៏មិនប្រាកដថា មានតែពីរនាក់នេះដែរ ប្រសិនបើនរណាអាចយកបាន Tier 10 បន្ទាប់ពីពួកគាត់ទៀតអាចជួយធ្វើបន្ថែមបាន តាមរយៈ Inbox មកកាន់ខ្ញុំឬក៏ Email : Chinneangleangmeng@gmail.com
អរគុណ​ GG 
Powered by Blogger.