ស្វែងយល់ពី Stormguard Banner និង Stormcrown - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ស្វែងយល់ពី Stormguard Banner និង Stormcrown


បន្ទាប់ពី Stormguard ដែលជា item ជំនួយ Damage ដល់ roamer នោះ ក្នុងការ ងាយស្រួល Farm ជាមួយនឹង jungle នោះ និង វាយប្រហារសត្រូវ នៅ Version 1.19 ក្រោយ vainglory នឹងចេញ item មួយទៀតមានឈ្មោះថា StormCrown ដែលវាមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹង Stormguard អោយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង តោះចង់ដឹងថា item ពីរនេះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេច ស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា៖

  • Stormguard banner 

stormguard-banner
item នេះវានឹងដំណើរការ បន្ទាប់ពី ប្រើប្រាស់ skill ណាមួយ ហើយ នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ basic attack ធម្មតា ចំនួនបីដង វានឹង bonus damage អោយ 75 បន្ថែមទៀត សម្រាប់រយៈពេល 6 វិនាទី​សម្រាប់ការវាយប្រហារ សត្វព្រៃ និង Hero សត្រូវដល់ទៅ 20 hero ហើយវានឹងធ្វើការ refresh មកសារថ្មីម្តងរាល់ពេល 6 វិនាទី ។ វានឹងជំនួយ 2.5 Energy បន្ថែមទៀត សម្រាប់ recharge មកវិញ ក្នុងមួយវិនាទី ហើយ 150 energy សម្រាប់បូកបន្ថែមពេលដែលពាក់។ ដើម្បី build វាអ្នកត្រូវការ energy battery មានតម្លៃ 300 និង recipe ខ្លួនវា 800 ទាំងអស់ 1100 gold។

  • Stormcrown 

Items_stormcrown
ងាកមកមើល stormcrown ម្តង វានឹងដំណើរការរាល់ពេលដែល ប្រើ Skill ដូចគ្នា ហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ basic Attack ធម្មតា 4 ដង វានឹង bonus damage អោយបន្ថែមដល់ទៅ 140 សម្រាប់ការវាយប្រហារសត្វព្រៃ និង Hero ដល់ទៅ 35 ក្នុងរយៈពេល 6 វិនាទី និង refresh រយៈពេល 6 វិនាទីម្តងដែរ។ item នេះវានឹងជំនួយអោយ Cooldown speed 30% បន្ថែម ហើយបូកអោយ 5 energy សម្រាប់បន្ថែម recharge មកវិញក្នុងខ្លួនអ្នក មួយវិនាទីម្តង និង 200 energy បន្ថែម មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ បូកឈាម អោយ 150 ទៀត។ ថ្វីត្បិតតែវាល្អជាង Stormguard មែនតែ item នេះ វាត្រូវការ ផ្គុំពី stormguard banner តម្លៃ 1100 និង chronograph 800 gold ហើយ recipe ខ្លួនវា បន្ថែម 300 សរុបទៅ 2200 gold។

បើនិយាយទៅវាជាពត៌មានដ៏ល្អ កាន់តែពិសេសសម្រាប់ Roamer ជាងមុនព្រោះមាន item ល្អៗជាច្រើនសម្រាប់ support អោយ Roamer កាន់តែ OP កាន់តែ យល់ដឹងជាងមុនច្រើន ។ :P

CR KH : Noobie GMK
Source EN : Vainglory
Powered by Blogger.