នេះជា Quest ថ្មីៗដែលនឹងដាក់ចូល Vainglory ជំនាន់ក្រោយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជា Quest ថ្មីៗដែលនឹងដាក់ចូល Vainglory ជំនាន់ក្រោយ  • ប្រភេទ Quest ថ្មីៗ 

~វាយយក Gold Mine
~ជួយគេសម្លាប់សត្រូវ
~ឈ្នះហ្គេម ដោយងាប់តិចជាង ប្រាំដង
~ប្រើប្រាស់ Glory boost
~ស្វែងរក Gold
~សម្រាប់ចុងក្រោយនេះ Vainglory សូមបិទ សិន វានឹងបង្ហាញខ្លួនពេលដែល Update ហើយ


  • Hero Qest 

~លេងលើ Mode ហ្គេមផ្សេងៗ មិនថា​ Casual , Rank តាម Hero ដែលគេប្រាប់
~សម្រាប់សត្រូវ ដោយប្រើប្រាស់ Hero ដែលគេអោយលេង
~ស្វែងរក Gold តាម Hero ដែលគេដាក់អោយលេង
~ហើយ Lance ឥឡូវនេះក៏គេដាក់ចូលអោយលេង Quest ដែរ


  • Quest ប្រចាំថ្ងៃ 

~លេង ជាមួយនឹង PVP Mode (Player Vs Player មិនថា Casual, Rank, BR)
~ឈ្នះ ៣ Match ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃ


  • សូមបញ្ចាក់តិចសម្រាប់ Mode ក្នុង Practice វិញឥឡូវនេះ អ្នកក៏អាចធ្វើការ Practice ជាមួយនឹង Bots ដោយជ្រើសរើសយក Map Battle Royale ក៏បានដែរ។ 

Powered by Blogger.