ថ្ងៃស្អែកនេះ Matic Fatal (VGR) នឹងប៉ះជាមួួយនឹង KHFamily II (1) (POA) - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ថ្ងៃស្អែកនេះ Matic Fatal (VGR) នឹងប៉ះជាមួួយនឹង KHFamily II (1) (POA)

ការប្រកួត Vainglory ខ្នាតតូចចាប់ផ្តើមហើយលោកអ្នកបានទស្សនាការប្រកួតរវាងក្រុម Sinisters និង Galaxys រួចមកហើយ សម្រាប់ថ្ងៃទី 2 វិញគឺដល់វេនក្រុម Matic Fatal ដែលមកពី Guild Matic ជា Guild ដែលជាប់ Top ពោរពេញដោយជើងខ្លាំងនៅខ្មែរយើងសម្រាប់ Vainglory។ ខាងក្រោមនេះ គឺជា ឈ្មោះសមាជិកក្រុមនីមួយៗ
*Matic Fatal
~SoloQu3
~Oooiori
~Fox016
~NooNe
~KThayJay

*KHFamily II
~KHSal
~KHAssasin
~GoWentGone

ការប្រកួតនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ៩ យប់ដដែលសម្រាប់តំណរ Stream ខាងក្រោមនេះPowered by Blogger.