អំពី Lyra Hero ថ្មីក្នុង Vainglory 1.19 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អំពី Lyra Hero ថ្មីក្នុង Vainglory 1.19


អប្បិញមិញនេះ Vainglory ចេញពត៌មានផ្លូវការហើយ ទាក់ទងនឹង Hero ថ្មីជាមួយនឹង ការរៀបរាប់របស់ Skill នេះផងដែរ។ វាជាប្រភេទ Hero Roam ថ្មីបន្ទាប់ពី Lance តែ Hero នេះជាមនុស្សស្រីហើយមានមុខមាត់ស្អាតបាតទៀត។ តោះចង់ដឹងថា Hero ថ្មីនេះ មាន Skill អ្វីខ្លះតាមដានទាំងអស់គ្នា៖

  • PRINCIPLE ARCANUM (HEROIC PERK)
Hero នេះក៏មាន Skill ជាប់ខ្លួនដែរ គឺអាចបាញ់ធម្មតាចេញ សិល្បិ៍ ហើយប្រើប្រាស់ជា Damage Crystal បើសិនបើ Hero នេះស្ងៀមអោយយូរបន្តិចពេលដែលបាញ់ទៅ ឈឺខ្លាំង ហើយថែមទាំងធ្វើអោយគេ Slow ទៀត បើទោះបីជាគ្មាន Energy ក៏អាចបាញ់ចេញដែរ។ ហើយប្រសិនបើពាក់ iTem Attack Speed បាញ់កាន់តែលឿន cool down របស់ Heroic Perk នេះក៏កាន់តែលឿនដែរ
Lyra_Ability_Icons_perk_square
  • IMPERIAL SIGIL (A)
នេះគឺជា Skill ទីមួយដែលចាប់ផ្តើមត្រូវតែចាប់ផ្តើម Upgrade វាមុនគេ បើតាមការណែនាំពី Developer ព្រោះវាគឺជា Skill ដែលដោតទង់ដូច Hero juggernaut ក្នុង Dota 2 ដាក់ឈាមអោយមិត្តរួមក្រុមដែលឈរនៅផ្តុំបាន មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Skill នេះថែមទាំងបើកដូច Flare ដែលអាចមើលឃើញសត្រូវនៅទីណាផងដែរ សម្រាប់បើកផ្លូវសត្រូវដែលបំបាំងកាយ ឬ នៅក្នុងព្រៃជាដើម ហើយ វាក៏អាចបន្ថែមល្បឿនអោយ មិត្តរួមក្រុមយើងរត់លឿនទៀតផង ហើយសម្រាប់ Skill នេះពេលដែលវាបាញ់ឈាមអោយក៏វាទាក់ទងនឹងការ Build iTem ពពួកបន្ថែមឈាមផងដែរ។
Lyra_Ability_Icons_A1
  • BRIGHT BULWARK (B)
Skill នេះធ្វើខ្លួនដូចជញ្ជាំង ដូច Ardan Last Skill ដែរ លើកលែងតែ មាន Reflex Block ប៉ុណ្ណោះទើបអាចចេញបាន។  ហើយប្រសិនបើសត្រូវប៉ះជញ្ជាំនោះនឹងត្រូវអស់ឈាមរួមទាំង Slow ទៀតផងសម្រាប់ Skill នេះសូម្បី Glaive ក៏មិនអាច After Burn ចេញបានដែរ ដូច្នេះអ្នកអាចសម្រេចចិត្តថា វាយមួយស្មើរជាមួយនឹង Glaive ឬ ររត់ចេញពីរង្វង់របស់អ្នក។
Lyra_Ability_Icons_B
  • ARCANE PASSAGE (C)
វាជា Skill Blink ដែលបង្កើត រង្វង់មួយដើម្បីទៅកាន់ទីកន្លែងមួួយទៀតបានយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរង្វង់ដោយចុចពីដង ម្តងសម្រាប់កន្លែង និង មួយទៀតផ្លូវចេញ ហើយ មិត្តរួមក្រុម របស់អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ដែរ ប៉ុន្តែសម្រាប់សត្រូវវិញលុះត្រាតែឃើញភ្លាម ចូលតាមក្រោយភ្លាម បានអាចប្រើបានដែរ ហើយសម្រាប់ការឆ្លងទៅមក គឺត្រូវរង់ចាំ 3 ឬ 4 វិនាទីដើម្បីអាចចូលបាន​ម្តង។ទៀត។
Lyra_Ability_Icons_C

Source : Vainglory , CR KH : GMK

Powered by Blogger.