Krul 1.19 ណែនាំពីតិចនិកលេង CP - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

Krul 1.19 ណែនាំពីតិចនិកលេង CP


 សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកស្នេហា ចូលចិត្តលេងនៅ Hero Krul ដែលយើងហៅថា អាឆ្អឹង កាលពីជំនាន់មុន Hero នេះគេចូលចិត្តលេងវាជាមួយនឹង WP ព្រោះអីពេលនោះ SEMC ធ្វើអោយ Hero នេះវាចេញមកត្រូវជាមួយនឹង WP ខ្លាំងជាង CP សម្រាប់ Damage ខៃលើសត្រូវ តែចាប់ពី 1.17 មក Krul ត្រូវបាន កែប្រែវាអោយកាន់តែសាកសមនឹង WP រួមទាំង CP លេងមួយណា ក៏បាន ហើយវាក៏ត្រូវបាន Nerf ផងដែរ ចាប់តាំងពីពេលនោះវាត្រូវបានបាត់មុខចេញពី Rank ភាគច្រើនក្នុងករណី Hero Counter ប៉ុណ្ណោះទើបគេយកវាលេងភាគតិចបំផុត ដើម្បី Combo អោយត្រូវទៅនឹង ក្រុម។ សម្រាប់ 1.19 នេះ SEMC Developer បានធ្វើការ បន្ថែម Damage Crystal កាន់តែខ្លាំងអោយ Krul ដូច្នេះហើយ នៅ Version ក្រោយនេះ Krul ដែលលេងពាក់ item CP ក៏កាន់តែច្រើនដែរ បើតាមការគិតរបស់ខ្ញុំ វានឹងចាប់ផ្តើមលេចចេញមុខមកវិញមិនខាន ហើយច្រើនទៀត ។ 
- ក្រឡែកមកមើល item ដែលខ្ញុំណែនាំម្តង សម្រាប់ ការលេងបែប CP នៅពេលចាប់ផ្តើមហ្គេម គឺយើងលេងដោយ Attack Speed , Boots level 1 និង defence បន្តិចបន្តួច ដូចជា ឈាម ឬ Armor អាវការពារជាដើម ចូលដល់ Late ហ្គេមអ្នកអាចពិភាគសារជាមួយនឹង មិត្តរួមក្រុមរបស់អ្នកបាន ប្រសិនបើ Roam របស់អ្នក ពាក់ shiversteel អោយហើយ អ្នកមិនចាំបាច់ពាក់វា ទេ មួយវិញទៀត ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា បើអ្នកលេង Frostburn ជំនួសអោយ aftershock អ្នកមិនចាំបាច់លេង Shilversteel ក៏បានដែរ ប្រសិនបើអ្នកមាន boots level ធំជាង ហើយ ចេះខៃលើគូរសត្រូវ ព្រោះ Frostburn វាក៏ជួយធ្វើអោយសត្រូវ Slow ដែរ ដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាំក់ប្រាប់ម្តងរួចមកហើយ។ មួយវិញទៀត ប្រសិនបើខាងសត្រូវមិនសូវជាជះ Damage WP ខ្លាំងទៀត អ្នកអាចលេង item CP ដល់ទៅបួនគឺ Frostburn , broken myth, alternating-current, aftershock ហើយ aegis និង Boots ជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ Version ក្រោយ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើ ខាង សត្រូវមើលទៅហាក់ដូចជា ពាក់ WP ច្រើន ហើយមួយទៀតវាជះមកខ្លាំង គួរតែ item CP មួយចេញជំនួសអោយ defence atlas វិញ ............ 

-ហេតុផល៖ ហេតុអីចាំបាច់ពេលវាយសត្រូវត្រូវធ្វើអោយ គេ Slow ហើយតាមអោយ ទាន់ ? Hero នេះវាសំខាន់លើការកាត់ផ្តាច់ Skill ទីពីរ ដូច្នេះយើងត្រូវតែដើរលឿនជាងគេ ហើយត្រូវតែធ្វើអោយគូសត្រូវ យឺត ក្នុងការតាមខៃ ហើយអូសកម្រិត Stack នៃ SKill ទីពីរពេលវាពេញកាលណា ចុចភ្លាម ឈាម អស់កាន់តែហូរខ្លាំង អមជាមួយនឹង item CP ទៀតនោះ អាចនឹងក្ស័យសង្ខាផងដែរ!!! តែការប្រើប្រាស់ Skill ទីពីរមិនចាំបាច់តែ វាពេញនោះទេ មើលតាមកាលៈទេសៈ ហើយចេះមិះខ្លួនឯងដែរ ធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយ សត្រូវមានគម្លាតទៅឆ្ងាយវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេ ប្រយ័ត្នគេរត់បាត់ ល្មមៗសូមចុចវាភ្លាមទៅកុំអោយខាត!!! 


Powered by Blogger.