ស្វែងយល់ពី iTems Weapon ក្នុងហ្គេម Vainglory ទាំងអស់!!! - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ស្វែងយល់ពី iTems Weapon ក្នុងហ្គេម Vainglory ទាំងអស់!!!


 -Sorrow Blade : បូក Power អោយ Weapon 150 សម្រាប់ បន្ថែម Damage អោយ Basic Attack ធម្មតា មានន័យថាការវាយប្រហារធម្មតា ឬ ខៃលើគូរសត្រូវ មួយៗ។

-Serpent Mask : វានឹងដំណើរការពី Level 1-12 សម្រាប់ 600-1200 នៃពិន្ទុ WP Damage ទៅកាន់សត្រូវ វានឹងបូក Lifesteal អោយមកវិញ 25% ដំណើរការរយៈពេល 40 វិនាទីម្តង។ បន្ថែម Damage អោយ 85 និង Lifesteal 10%

 -Breaking Point: បន្ថែម អោយ WP 10 សម្រាប់ Damage 125 ម្តងរាល់ពេលវាយប្រហារលើសត្រូវវានឹងបូកអោយ 5 Damage Melee Hero/ 10 damage ranged hero ក្នុង 1 Stack បន្ថែម រាល់ពេលវាយប្រហារលើសត្រូវអោយជាប់ ហើយ Max 25 Stacks ក្នុងយល់ពេល 2 វិនាទី វានឹងដក 2 Stack មកវិញ បន្ទាប់ពីអ្នកឈប់អូស Stack វា 2 វិនាទី។ វា បូកអោយ ល្បឿននៃការវាយប្រហារ 35% និង WP 55 ។ item នេះ មុនដំបូងខ្សោយមែនតែវានឹងខ្លាំង ប្រសិនបើអ្នកយកវាប្រយុទ្ធគ្នាបានយូរ ហើយចេះ អូស Stack វា។

 -Tension Bow: សម្រាប់ការបន្ថែម Bonus Damage 180 វានឹងដំណើរការរាល់ពេល 6 វិនាទីម្តង រាល់ពេលដែលអ្នកវាយប្រហារលើគូសត្រូវបែប Basic Attack ខៃធម្មតា។ item នេះវាអាចវាយ តម្លុះ Armor ដែលគេពាក់ 10% ហើយមាន WP 45 ។

 -Bonesaw: ជា iTem ដែលអាចវាយដក Armor របស់សត្រូវ ជាពិសេស សម្រាប់កម្ចាត់ Hero ដែលតាន់ ពាក់ Metal Jacket ជាដើម វានឹងដក 6% នៃ Armor របស់គូសត្រូវ ក្នុងរយៈពេល 3 វិនាទីម្តង ហើយអាច អូសបានដល់ 8 Stacks ប្រសិនបើវាពេញ Stacks គិតទៅ​វាអាចដកបាន 49% នៃ Armor ដែលពេញក្នុងខ្លួនសត្រូវ ហើយត្រូវចាំ វាដំណើរការតែពេលយើងប៉ះ Enemy ពេល Basic Attack ទេ។ item នេះ វានឹងបូក WP អោយ 15 ហើយ ល្បឿននៃការវាយប្រហារបន្ថែម 50%។

- Tornado Trigger: item នេះ វាសម្រាប់ប្រើ នៅពេលដែល អ្នកមាន item ផ្សេងៗ ដែលមាន Power ច្រើនស្រាប់ហើយ ដូចជា Sarrow blade ជាដើម ហើយអ្នកមានល្បឿនក្នុងការ វាយតិច អញ្ចឹងគួរតែប្រើវា វានឹងបូកអោយល្បឿនៃការវាយប្រហារដល់ទៅ 75% ហើយវានឹងមានឪកាសនៃការលោតលេខបន្ថែម 20% នៃ Damage ទាំងអស់ ។

- Tyrant's Monocle: ជា item មួយសម្រាប់ដាក់បញ្ចូល Combo ពេល ដែល អ្នកមាន WP និង​ល្បឿនៃការវាយប្រហារច្រើន វានឹងបូកឪកាសនៃការលោតលេខបន្ថែម 40% ហើយវានឹងដំណើរការ 20% បន្ថែមនៃ Damage ដែលអ្នកមាន ចំពោះ WP វាវិញ គឺបន្ថែម 50 Power។
Powered by Blogger.