នេះជាវិធីសាស្រ្តលេង និង Hero ដែលអាច បំបិទ Lyra បាន - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជាវិធីសាស្រ្តលេង និង Hero ដែលអាច បំបិទ Lyra បានLyra ជា Hero ចេញថ្មីដោយសារតែខ្ញុំឃើញគេចែកចាយវិធីសាស្រ្តក្នុងការបំបិទ Hero នេះតតគ្នា ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏យកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា ជាមួយនឹង គំនិតបន្ថែមផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗដែរ ហើយខាងក្រោមនេះជា Hero ដែលអាច បំបិទ Lyra បាន។

VG Adagio  Adagio :  និយាយទៅ សម្រាប់ គឺ Adagio អាចវាយប្រហារគ្នាបានជាមួយនឹង Lyra នៅលើ Lane បានដោយមិនពិបាក។ បើយើងគិតមើលទៅ Adagio អាចទាំង Spp អោយខ្លួនឯងបានហើយ ទាំងក្រុមទៀតនិងចំគោលដៅ តែសម្រាប់ Lyra ពិបាកបន្តិចក្នុងការការពារខ្លួនហើយ Spp អោយក្រុម មិនងាយត្រូវចំគោលដៅបានភ្លាមៗទេ ដូច្នេះហើយ Adagio អាចធ្វើអោយ Lyra ពិបាកលេងបន្តិចបាន។

VG Catherine Catherine : Skill របស់ Catherine សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹង Lyra អោយក្រុម ហើយអ្នកលេងគួរតែ ព្យាយាម ទះ Silence និង Stun លើនាងអោយបានច្រើន ហើយ item ដែលគួរតែមានគឺ Aftershock និង Clockwork ផងដែរ។

VG Joule Joule : Joule អាចមានសមត្ថភាព ហក់ជាន់ពីលើ Lyra បានដើម្បីបំបិទ តែមុននឹងហក់ជាន់រង់ចាំ Skill ទីពីររបស់ Lyra អស់ប្រសិទ្ធភាពសិន។ Joule ដែលលេង item CP ប្រាកដជាមានសមត្ថភាពបំបិទ Lyra បានយ៉ាងងាយ។

VG Celeste Celeste : ជាមួយនឹង Damage ខ្លាំងនៅ Late ហ្គេមហើយទម្លាប់គ្រាប់បានល្អ និង ឆ្ងាយ អ្នកអាចបំបិទ Lyra បានយ៉ាងងាយផងដែរ។

VG Kestrel Kestrel : Kestrel គឺជា Hero ដែលអស្ចារ្យ និង បាញ់បានឆ្ងាយ វាអាច បំបិទ Lyra បានយ៉ាងងាយសម្រាប់អ្នកលេងស្ទាត់ ដោយ Stun, និងប្រើប្រាស់ការបាញ់ធម្មតា។

VG Koshka Koshka : ក្នុងនោះផងដែរ Koshka ក៏ជា Hero អាច​ Count នាងបានដែរ ជាពិសេសគឺ Last Skill ដើម្បី Stun តែត្រូវចាំថាកុំភ្លេច Reflex Block ដាក់តាមខ្លួនអោយសោះ ការពារ ចេញពី Stun Hero ផ្សេងៗ ដែលនាំអោយដាច់ចង្វាក់ Skill នេះ និង Skill របស់ Lyra។

VG Lance Lance : ក៏ជា Hero មួយស្ថិតក្នុង Hero Counter Lyra ផងដែរបើសិនជាអ្នកជាប់ក្នុង Skill ទីពីររបស់នាងអ្នកអាចធ្វើការ Stun និង ទះនាងចេញបានយ៉ាងងាយស្រួល តែត្រូវចាំថា ទះនាងចេញសិនចាំ Stun តាមក្រោយ។

VG Reim Reim : Reim ក៏ល្អដែរសម្រាប់បំបិទ Lyra ដែលអាចប្រើប្រាស់ដៃដើម្បីវៃផង ហើយ និង គប់ដំទឹកកក មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើអោយ Lyra Slow ពិបាករត់ផងដែរ ជាមួយនឹង Forstburn item ត្រូវចាំថា លេង Jungle ល្អបំផុតសម្រាប់ទប់ទល់នឹង Lyra ដែលអាចចង់ជើងនាងជាប់ ហើយ ធ្វើការដាក់ដំទឹកកក ហើយនាងក៏មិនហ៊ានឃុំអ្នកអោយជាប់ដែរ។

 VG Phinn Phinn : ជា Roam ល្អបំផុតពួនក្នុងព្រៃរង់ចាំ Lyra មកដល់ធ្វើការ Stun នាង និង ហក់អោយនាង Slow ផងដែរ។

VG Ringo Ringo : ជាមួយនឹង Damage ខ្ពស់ WP នៅពេល Late ហ្គេមគឺល្អបំផុតសម្រាប់បាញ់សម្លាប់ Lyra បានយ៉ាងងាយស្រួល។

- ចំពោះ Taka វិញលេង WP និង skye ក៏ WP ដែលអាចធ្វើការបំបិទ Lyra បានយ៉ាងស្រួលដូចគ្នា។

VG TakaVG Skye
Powered by Blogger.