ស្វែងយល់ពី Frostburn - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ស្វែងយល់ពី Frostburn


~Frostburn ជា item ដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តលេង Hero ពាក់ item CP ប្រែថា Crystal Power ។ item នេះវាមិនត្រឹមតែ បន្ថែម Damage ជះអោយសត្រូវទេ វាថែមទាំងធ្វើអោយ Hero របស់សត្រូវ slow 1.5 វិនាទីផងដែរ តែក្រោយពេលដែលវាដំណើរការហើយ ក្នុងគម្លាតរយៈពេល 2 វិនាទី target សត្រូវរបស់អ្នកនឹង មិនរងផលប៉ះពាល់ទេ។ វានឹងយឺតដោយ 10% +1% ក្នុង 10 កម្លាំង Crystal ហើយ Stack ដែលវាអូសពេល អាចធ្វើអោយសត្រូវ Slow ដល់ទៅ 35%។ item នេះផ្គុំចេញពី Heavy Prism និង Eclipe Prism ។ វានឹងបូកកម្លាំង Crystal អោយ 100។ ត្រូវចាំថា ក្រោយពេលពាក់វា ហើយអ្នកគួរតែព្យាយាមពាក់ item ដែលមានកម្លាំង Crystal បន្ថែមទៀត Crystal កាន់តែច្រើន វានឹងធ្វើអោយសត្រូវយឺតកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈ item នេះ ដូច្នេះហើយ ភាគច្រើនអ្នកលេង Ardagio , Sky , Reim តែងតែជ្រើសយកវាមុនគេ ដើម្បីងាសស្រួលក្នុងការ សម្លាប់សត្រូវ!!!
Source : VG
CR: Noobie_GMK
Powered by Blogger.