ដំណឹងចេញពី Developer Vainglory លោក SurpriseBirthday - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ដំណឹងចេញពី Developer Vainglory លោក SurpriseBirthday


* ដោយសារតែមានការមិនពេញចិត្តច្រើនពីសំណាក់អ្នកលេង Roam នៅ Version 1.19 នេះ ហើយចាប់ផ្តើមមាន Player មួយចំនួន ធ្វើការចាកចេញពីហ្គេមនេះ ដូច្នេះហើយទម្រង់លេងរបស់ Roam ហើយ iTems Roam ជាច្រើននឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរកែប្រែជាថ្មីនៅ Version 1.20!!! ហើយការផ្លាស់ប្តូរនេះ វាកំពុងតែស្ថិតក្នុងការពិភាក្សានៅឡើយ។ ដោយសារតែ iTems ទាំងនោះមើលទៅហាក់បីដូចជា OP ពេក វាអាចនឹងមានការកែប្រែទម្រង់លេងថ្មីសម្រាប់ Roamer ហើយចំពោះ items វិញអាចនឹងកែប្រែលេខខ្លះអោយកាត់បន្ថយជាងមុន តែមិនមែនមានន័យថា ធ្វើអោយ Roam ខ្សោយជាងមុនទេ។

Powered by Blogger.