ច្បាប់នៃការប្រកួត 32 ក្រុម - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ច្បាប់នៃការប្រកួត 32 ក្រុម


1. 32 ក្រុមនឹងត្រូវចូលរួម
2. ការប្រកួតនៃ គឺ Best of 3 ប្រកួតបីដង ប្រសិនបើឈ្នះ ពីរដងជាប់គ្នាចាត់ទុកថា នឹងឈ្នះ  ហើយ Best of 1 សម្រាប់ការប្រកួតនៅខាងក្រោម (Low Bracket) និង Best of 5 សម្រាប់ផ្តាច់ព្រ័ត និងលេងដោយ Draft mode
3. រាល់ការប្រកួតនឹង Live Stream
4. មុនពេលការប្រកួត 10 នាទីត្រូវតេស្ត Internet ដោយខ្លួនឯង
5. ទុកពេលអោយ 15 នាទីមុនពេលប្រកួតប្រសិនបើសមាជិកណាម្នាក់យឺត
6. ប្រសិនបើ ក្នុងក្រុមបាត់សមាជិកណាម្នាក់ ដល់ពេលវេលាត្រូវតែលេង មិនថា 1 Vs 2 ឬ 2 Vs 3 ក្តី
7. ក្នុងពេលប្រកួត ប្រសិនបើអវត្តមានក្រុមណាមួយ ក្រោយពេល 15 នាទីនឹងធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
8. សម្រាប់ការ Ban Hero នៅហ្គេមទីមួយ និង ហ្គេមទីពីរ ប្រសិនបើចូលដល់ហ្គេមទីបី នឹងគ្មានការ Ban ឡើយ
9. ហាមលក់ iTem នៅពេលបញ្ចប់ការប្រកួត ប្រសិនបើនរណាម្នាក់លក់ នឹងត្រូវ Ban ចេញពីការប្រកួត សម្រាប់មួយហ្គេម លើកទីពី នឹងត្រូវ Ban ចំនួន 3 ហ្គេម ហើយលើកទីបី និង ត្រូវជម្រុះចេញពីការប្រកួតតែម្តង
10. ប្រសិនបើក្រុមណា មានភាពមិនប្រក្រតី ឬ សម្តី មិនគោរព ដូចជាឌឺដងក្រុមផ្សេងនឹងត្រូវធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
11. ការប្រកួតនេះ នឹងត្រូវ ជ្រើសយកតែបីក្រុម ចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះដើម្បីឈ្នះ
12. អ្នកចូលរួមលេងទាំងអស់មិនត្រូវធ្វើការ Add គ្នាដើម្បីស៊ើបពី ជំនាញ Hero , Skill Tier ទេ ប្រសិនមានបញ្ហានេះកើតឡើង ហើយអ្នករៀបចំដឹងនឹងត្រូវដកសិទ្ធចេញពីការប្រកួត វាជារឿងដែលមិនសមរម្យ
Powered by Blogger.