ថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង 10 យប់ក្រុម Marshal Legend នឹងប៉ះជាមួយ V4VendeTTaZz - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង 10 យប់ក្រុម Marshal Legend នឹងប៉ះជាមួយ V4VendeTTaZz


ការប្រកួត Vainglory Noobie Tournament ដែលចូលរួមដោយក្រុមកម្ពុជាចំនួន 8 ក្រុមក្នុងនោះសុទ្ធតែក្រុមជាប់លំដាប់ខ្ពស់ ដែលរៀបចំដោយខ្ញុំផ្ទាល់ មានកម្រិត Skill Tier សមាជិកនីមួយៗ ចាប់ពី POA Silver ឡើងទៅ រហូតដល់ VGR។ ការប្រកួតនេះ ឈានចូលមកដល់វគ្គបញ្ចប់នៃ ជុំទីមួយហើយ ដែលបញ្ចប់ដោយ គូរមួយនេះ រវាងក្រុម Marshal Legend និង V4VendeTTaZz ដើម្បីឈានទៅរក វគ្គ ពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត។ ក្នុងក្រុមនីមួយៗ មានឈ្មោះសមាជិកដូចខាងងក្រោម
*Marshal Legend​(POA)
»WaveOfTerror
»CryptizGaze
»SengLong

*V4VendeTTaZz (POA)
»HangFC
»JapanFC
»LoyBoyVoRak

ការប្រកួតនេះ នឹងចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង 10 យប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះ 6/6/2016 ហើយផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈ តំណរខាងក្រោម៖

Powered by Blogger.