ម៉ោង ២ ភ្លឺ Vainglory នឹងធ្វើការ Update ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ម៉ោង ២ ភ្លឺ Vainglory នឹងធ្វើការ Update ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ?

កំណែទម្រង់ Vainglory 1.18 នឹងធ្វើការ Update ថ្ងៃស្អែកនេះ គឺនៅម៉ោង ២ ភ្លឺ នេះ។ ស្របពេលនោះដែល Vainglory នឹងធ្វើការ Offline Server ប៉ុន្មានម៉ោង និងធ្វើការ Stream បង្ហាញនូវ Hero ថ្មីរួមទាំង Skin ថ្មីៗរបស់ Hero ផ្សេងៗផងដែរ ក្នុងនោះមាន BF, Celeste និង Skin ចំនួនបីសម្រាប់ Skye តែម្តង។ 
blackfeather_splash_tier1_1000wPowered by Blogger.