វីដេអូបង្ហាញពី ការលេង Hero Blackfeather WP Solo Rank - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូបង្ហាញពី ការលេង Hero Blackfeather WP Solo Rank


នេះជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានថតពីតិចនិកក្នុងការលេង Hero BF ។ តាមពិតទៅ ខ្ញុំលេងមិនសូវបានល្អប៉ុន្មានទេ វានៅមានចំនុចខ្វះខាតមួយចំនួនទៀត ព្រោះវាមិនមែនជា Hero Main ដែលខ្ញុំលេងញឹកញាប់តែខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះអាចយកបានព្រោះរាល់ចំនុចខ្វះខាតខ្ញុំបានបញ្ចាក់លើ វីដេអូនេះហើយដូចជាភ្លេចចុច item មួយចំនួនជាដើម។ តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា 

Powered by Blogger.