សល់ 6 ថ្ងៃទៀតការប្រកួត Dota 2 Manila Major រង្វាន់ 3 លានដុល្លារចាប់ផ្តើមហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

សល់ 6 ថ្ងៃទៀតការប្រកួត Dota 2 Manila Major រង្វាន់ 3 លានដុល្លារចាប់ផ្តើមហើយ

ការប្រកួត Dota 2 Manila Major ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេេសហ្វីលីពីន និង ចាប់ផ្តើមថ្ងៃទី 7 ខាងមុខនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 12 ដែលមានទឹកប្រាក់រង្វាន់សរុប 3 លានដុល្លារឯណោះ៕ ការប្រកួតនេះ​នឹងមានការចូលរួមពីក្រុមល្បីៗ ចំនួន 12 ក្រុមក្នុងនោះមានដូចជា​៖ Secret, TEAM LIQUID , EVIL GENIUSES , MVP , Wings, VICI, Fnatic, OG, COMPLEXITY, ALLIANCE , NATUS VINCERE, LGD GAMING, DIGITAL CHAOS, NEWBEE, TEAM EMPIRE, MINESKI សម្រាប់បួនក្រុមទៀតគឺជាក្រុមខ្លាំងៗ នឹងជម្រុះយកមកពីការប្រកួតតាម Server នីមួយៗ ដែលឈ្នះរាប់រយក្រុម។


Powered by Blogger.