របៀប Update Vainglory 1.16 នៅលើ PC (វីដេអូ) - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

របៀប Update Vainglory 1.16 នៅលើ PC (វីដេអូ)


នេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើពីរបៀប Update Vainglory ទៅកាន់ 1.16 នៅលើកុំព្យូទ័រ ប៉ុន្តែដោយសារតែ Vainglory បញ្ចេញកំណែទម្រង់ម្តងនេះមានបញ្ហា Code លើ Android ធ្វើអោយស្មានហ្វូន និង Emulator មួយចំនួនធំមិនអាចដំណើរការបាននៅពេលដែលទាញយក Data ខាងក្នុងធ្វើអោយមានបញ្ហា Error។ និយាយរួមទៅ នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការតេស្តរហូតដល់បានសម្រេច 100% ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីផ្សេងទៀត!!!
Powered by Blogger.