ស្វែងយល់ពី ACCOUNT XP BOOSTER ដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗខាងមុខនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ស្វែងយល់ពី ACCOUNT XP BOOSTER ដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗខាងមុខនេះ


ខណៈពេលនេះ Vainglory បានបញ្ចេញមុខងារ Boost ចំនួន 3 ក្នុងនោះមាន Permanent Booster សម្រាប់ Boost Glory បន្ថែមពីលើ 25% ក្រោយបីការប្រកួតចប់ Match នីមួយៗ និង Double Glory សម្រាប់ការ Boost ទទួលបាន គុណនឹងពី តែគិតជាម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ឯមួយទៀត គឺ Boost Farm Guild គឺជាម៉ោងដែរ ក្រោយពីការប្រកួតជាមួយនឹង Member Guild Party ចប់នឹងទទួលបាន Farm XP សម្រាប់ Guild ច្រើន។ នៅឡើយ Account XP Booster វិញដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗ អាចនឹង 1.17 វាសម្រាប់ជួយអោយ Level Account អ្នកឡើងលឿនជាពិសេសមិត្តអ្នកអានដែលទើបនឹងលេងហ្គេម ឬ  គណនីថ្មី ឆាប់បានលេង Rank នៅ Level 10 ជាដើម។ 
Powered by Blogger.