ការប្រកួត Vainglory មួយទល់នឹងមួយ បានបញ្ចប់ជុំទីមួយហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការប្រកួត Vainglory មួយទល់នឹងមួយ បានបញ្ចប់ជុំទីមួយហើយ

ការប្រកួត VainGlory សម្រាប់ Cambodia Players ចំនួន 32 រូបបានបញ្ចប់ជុំទីមួយហើយ អប្បិញមិញនេះ ក្នុងនោះមាន Player មួយចំនួនអវត្តមាន ត្រូវបានធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ តែទោះជាយ៉ាងណាការប្រកួតរបស់យើងនៅតែដំណើរការដោយរលូន និង ឈានចូលដល់ការប្រកួត ជុំទីពីរ។ ក្នុងនោះដែលយើងក៏សូមអរគុណដល់ Player ដែលគាត់គោរពពេលវេលាដែលជួយអោយការងារយើងងាយស្រួល និង អរគុណ ដល់ Spectator ផងដែរ ព្រោះពួកគាត់ជួយអោយការប្រកួតមួយនេះដំណើរការបានយ៉ាងរលូន។  សម្រាប់ជុំទីមួយគឺយើងបានសម្រេច ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចំនួនពីរគូ គឺ Roam Player និង ​Girl Player ដែលពួកគាត់លេង Random Hero ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូផ្សាយបន្តផ្ទាល់៖ 
*Roam Players
*Girl Players 

ខាងក្រោមនេះគឺជា Result ដែលយើងទទួលបាននៅជុំទីមួយ 


Powered by Blogger.