តោះទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការប្រកួត Vainglory Championships ថ្ងៃទីមួយឥឡូវនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

តោះទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការប្រកួត Vainglory Championships ថ្ងៃទីមួយឥឡូវនេះ


ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបើកឆាកការប្រកួត Vainglory Championships ថ្ងៃទីមួយសម្រាប់ Server North America N/A ដែលចូលរួមដោយក្រុម Invite ល្បីៗ ខណៈពេលនេះ Gankstars Sirius កំពុងតែប៉ះជាមួយនឹង Vertigo black ដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ដោយ Vainglory។ 
តោះទស្សនាឥឡូវនេះ 
Powered by Blogger.