ការប្រកួត Vainglory Championships ថ្ងៃទីពីរ Liberation X ប៉ះជាមួយនឹង Team Solomid - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការប្រកួត Vainglory Championships ថ្ងៃទីពីរ Liberation X ប៉ះជាមួយនឹង Team Solomid

ការប្រកួត Vainglory Championships នៅ Server N/A ចូលមកដល់ថ្ងៃទីពីរហើយ ដែលក្រុម Liberation X ប៉ះជាមួយនឹង Team Solomid ដែលសុទ្ធជាក្រុមខ្លាំងៗដែលចូលរួមការប្រកួត តាមរយៈការ Invite ពី Vainglory តែម្តង។ ការប្រកួតនេាះនេះបើកចាប់តាំងពីម្សិលមិញម្លេ៉ះ ដែលជាថ្ងៃទីមួយ នៅថ្ងៃនេះ គឺជាថ្ងៃទីពីរ ខណៈពេលនេះ Liberaton X និង Team Solomid យកឈ្នះមួយទល់នឹងមួយហើយ នៅសល់តែមួយតង់ចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះ តោះទស្សនា live Stream ខាងក្រោមនេះ៖
Powered by Blogger.