នេះជាអ្វីដែលថ្មីៗ នឹងមាននៅ​​ Vainglory កំណែទម្រង់ 1.16 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជាអ្វីដែលថ្មីៗ នឹងមាននៅ​​ Vainglory កំណែទម្រង់ 1.16

នៅខែក្រោយនេះ Vainglory នឹងធ្វើការ បញ្ចេញកំណែទម្រង់ថ្មី ស្របពេលដែល Winter Season ត្រូវបានបញ្ចប់ និង ឈានចូលមកដល់ Spring Season ម្តង ហើយខាងក្រោមនេះ គឺជាអ្វីដែលថ្មី មាននៅក្នុង Vainglory ជំនាន់ 1.16៖

  • Map ថ្មីសម្រាប់ Spring Season 
  • ទទួលបាន Reward Guild 
  • Guild Level នឹង Reset មកដើមវិញ
  • Skill Tier របស់អ្នកនឹងត្រឡប់មកដើមវិញ តែវានឹងជាប់នៅ Season ចាស់ 
  • Hero ថ្មី Alpha 
  • Mode ថ្មី Battle Royale (សម្រាប់លេង 3 = តាម Lane សុទ្ធ)
  • Draft Mode នឹងដាក់អោយលេង សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា លើ Rank
  • Skin ថ្មីចំនួន បី សម្រាប់ Fortress 
  • មុខងារ Boosts នៅទីតាំង Market អាចអោយអ្នក Boost Glory, Guild Fame, Account XP Boost 
ទាំងនេះ គឺជាចំនុនដែលថ្មីៗនឹងមាននៅ Vainglory ជំនាន់ 1.16 សម្រាប់!!!! ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ Hero និង iTem នឹងបង្ហោះនៅអត្ថបទក្រោយទៀត..............
Powered by Blogger.