ទស្សនាវីដេអូបទបង្ហាញ Vainglory 1.16 ភាពផ្លាស់ប្តូរ របស់ Hero និង ហ្គេម - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនាវីដេអូបទបង្ហាញ Vainglory 1.16 ភាពផ្លាស់ប្តូរ របស់ Hero និង ហ្គេម


វីដែអូដែលបង្ហាញដោយក្រុមការងារ Broken Myth បានបង្ហាញពី Hero ថ្មី និង Mode ថ្មីក្នុងហ្គេមសម្រាប់ Vainglory 1.16 ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរ ពួកគេក៏បានលើកយក ភាពផ្លាស់ប្តូររបស់ Hero មួយចំនួនផងដែរ ដែលត្រូវបានកែប្រែ Skill និង Cambo មួយចំនួន រួមទាំង Minion Miner។ តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

Source : Broken Myth
Powered by Blogger.