កំពុងតែចង់បាន Skin Taka ថ្មីមែនទេ? ព្រឹត្តិការណ៍ធ្លាក់កាត ត្រឡប់មកវិញហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កំពុងតែចង់បាន Skin Taka ថ្មីមែនទេ? ព្រឹត្តិការណ៍ធ្លាក់កាត ត្រឡប់មកវិញហើយព្រឹត្តិការណ៍ Crazy Card ត្រឡប់មកវិញហើយ ដើម្បីជាកិច្ចអបអរសម្រាប់ Skin Taka និង Vainglory ជំនាន់ 1.15 ដូច្នេះ សម្រាប់មិត្តអ្នកអាន ដែលមិនមានថរិកា គ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការ Unlock Skin នេះ អ្នកអាចរង់ចាំព្រឹត្តិការ មួយនេះបាន ដែលនឹងចាប់ផ្តើមម៉ោង 4PM PST | 12AM GMT សម្រាប់ថ្ងៃ 4 ខែមិនា ចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាយើង ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង 7 ព្រឹកថ្ងៃទី 05 ខែមិនាឆ្នាំ 2016 តទៅ!!! ខាងក្រោមនេះគឺជា របៀបនៃការចូលរួមលេង ដើម្បីយក កាត ​Night Shadow Taka 
  • លេងឈ្នះមួយដងនឹងទទួលបាន Rare Card
  • លេងឈ្នះលើកទីពីរនឹងទទួលបាន Epic Card
  • លេងឈ្នះលើកទីបីនឹងទទួលបាន Night Shadow Card
*សូមបញ្ជាក់ថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមានរយៈពេលត្រឹម 24 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ!!! 
Powered by Blogger.