នៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតចូល Season ថ្មីហើយ Leader Guild មិនអាច Kick Member បានទៀតទេ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតចូល Season ថ្មីហើយ Leader Guild មិនអាច Kick Member បានទៀតទេ


ដោយសារតែ Season ថ្មីជិតចូលមកដល់ Developer បានសម្រេច បិទសិទ្ធ Leader Guild មិនអោយ Kick នរណាម្នាក់ចេញពី Guild ទៀតឡើយ ព្រោះខ្លាចមានបញ្ហាមិនបានរង្វាន់ ដែលខ្លួនខិតខំ ស្វែងរកជូន Guild តាមរយៈ ការ Party យក Level សម្រាប់ Guild។ ការប្រកាសនេះ មិនទាន់បានប្រកាសជាផ្លូវការនោះទេ តែ Vainglory បានសម្រេចដាក់រួចទៅហើយ តែទោះជាយ៉ាងណាខាង Developer ក៏បានជម្រាបជូនដល់ Player តាមរយៈ Reddit ដែរ។ ចំពោះ បញ្ហានេះ Leader ទាំងអស់នឹងអាច Kick Member ចេញបាន នៅពេលដែល Season ថ្មីចូលមកដល់ បន្ទាប់ពី Winter Season 2016!!! មួយវិញទៀត Vainglory នឹងរៀបចំ Event មួយចំនួនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ Guild ដែលនឹងចម្រាបជូនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ!!! 
Powered by Blogger.