នៅពេលលេង Rank អ្នកដែលមាន Tier ចាប់ពី 7 ឡើងទៅ នឹងត្រូវលេងមុខងារ Draft Mode ចាប់ពីពេលនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នៅពេលលេង Rank អ្នកដែលមាន Tier ចាប់ពី 7 ឡើងទៅ នឹងត្រូវលេងមុខងារ Draft Mode ចាប់ពីពេលនេះ

ដោយសារតែមានការសំណូមពរច្រើន ពីសំណាក់អ្នកលេងពេលនេះ Vainglory Developer បានសម្រេចដាក់មុខងារ Draft Mode ដែលអាចធ្វើការ Ban Hero បាន និង មិនអាចលេង Hero ដូចគ្នាបានលើ Rank Match ហើយសម្រាប់អ្នកមាន Tier ចាប់ពី 7 ឡើងទៅ។ ខាងក្រោមនេះជាការបញ្ជាក់ខ្លះៗពីមុខងារ Draft Mode ដែលដាក់អោយអ្នក Tier 7 ឡើងទៅធ្វើការលេង៖

  • ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅ Tier 7 (Hotness) ឬ ធំជាងនេះ រាល់ការលេង Rank អ្នកនឹងត្រូវលេងជាមួយមុខងារ Draft Mode
  • ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅ Tier 7 តែ Party ជាមួយ Players ដែលមិនទាន់ Tier 7 ក៏ត្រូវចូល Draft Mode ទាំងអស់គ្នាដែរ 
  • នៅពេលដែលអ្នកធ្លាក់ ចុះមក Tier 6 Gold វិញអ្នកនឹងត្រូវបានត្រឡប់មកលេងធម្មតាវិញ នៅលើ Rank Match ដោយគ្មានមុុខងារ Draft Mode 
  • ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់ពីមុខងារនេះ ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖ 


Powered by Blogger.