គូរបន្ទាប់គឺ NEMESIS HYDRA ប៉ះជាមួយនឹង HH KINETIC - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

គូរបន្ទាប់គឺ NEMESIS HYDRA ប៉ះជាមួយនឹង HH KINETIC


មុននេះបន្តិចការប្រកួតរវាង Liberation X ប៉ះជាមួយនឹង Team Solomid បានបញ្ចប់បាត់ទៅហើយ ខណៈពេលនេះបន្តការផ្សាយបន្តផ្ទាល់មួយគូទៀតគឺ NEMESIS HYDRA ប៉ះជាមួយនឹង HH KINETIC តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖
Powered by Blogger.