ទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពី Skin Ardan Tier III នៅទីនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពី Skin Ardan Tier III នៅទីនេះ


ក្រោយពី Vainglory បានធ្វើការប្រកាសថានឹងចេញ Skin Ardan ហើយ Celeste មកក៏នៅមាន Skin Taka Limited Edition មួយទៀតផងដែរ។ នៅថ្ងៃនេះ Vainglory Cambodia នឹងលើកយក វីដេអូដែលបង្ហាញ ពី Skin Ardan Tier III បង្ហាញដោយ SEMC ដើម្បីអោយអ្នកទាំងអស់គ្នា បានឃើញ តោះចង់ដឹងថាវាពិសេសបែបណានោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖ 
Powered by Blogger.