ការប្រកួត 1 ទល់នឹង 1 បើកអោយចុះឈ្មោះហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការប្រកួត 1 ទល់នឹង 1 បើកអោយចុះឈ្មោះហើយ


បន្ទាប់ពី​ Vainglory Cambodia បានបញ្ជប់ការប្រកួត Nation Tournaments ជាលើកដំបូងដែលមានរង្វាន់សរុប 18000 ICE និង កំពុងតែបន្តការប្រកួត សម្រាប់សាលារៀនស៊ីសុវត្តិទៀតនោះ Vainglory Cambodia បានសហការជាមួយនឹង ZGame KH រួមទាំង ក្រុមលេងហ្គេម Sloy Cambodia ដើម្បីរៀបចំការប្រកួត 1 ទល់នឹងមួយដែលមាន ស្វែងរកជើងឯក តែម្នាក់គត់ ក្នុងការយករង្វាន់ 4300 ICE។ ហើយការប្រកួតនេះ ចាប់ផ្តើមជារៀងរាល់ខែ ដោយក្នុងមួយខែ ចាប់ផ្តើមពីរដង មានន័យថា រយៈពេលពីរអាទិត្យ នឹងចាប់ផ្តើមមួយដង។ តាមរយៈ ការប្រកួត គឺ Best Of One មានន័យថាវាយតែមួយតង់តែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីដឹងចាញ់ឈ្នះ ហើយបើកអោយចុះឈ្មោះចំនួន 32 នាក់ ក្នុងការប្រកួតមួយដង ហើយយើឹងអាចនឹងបន្ថយមកសល់ ត្រឹម 16 នាក់ប្រសិនបើ Skill Tier អ្នក Register ដូចគ្នាមានតិច។ 
ដើម្បីចុះឈ្មោះ សូមចុចទីនេះ 
ចុចទីនេះ ដើម្បីដឹងពីច្បាប់នៃការប្រកួត
ចំណែកឯ ថ្ងៃប្រកួតគឺរយៈពេលពីរថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ នៅខែក្រោយនេះ ថ្ងៃទី 5 និង ទី 6 ឆ្នាំ 2016!!!
សូមអរគុណ 
ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ ឧបត្ថមបន្ថែមលើ ការប្រកួត ឬ ចង់បង្កើតការប្រកួតផ្សេងៗ សូមទាក់ទង Vainglorycamsea@gamil.com 
Powered by Blogger.