ការប្រកួតស្វែងរកជើងខ្លាំង Vainglory សម្រាប់អ្នករៀននៅស៊ីសុវត្ថិ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការប្រកួតស្វែងរកជើងខ្លាំង Vainglory សម្រាប់អ្នករៀននៅស៊ីសុវត្ថិ


សួស្តីដល់មិត្តអ្នកលេង Vainglory ទាំងអស់ នៅខែក្រោយនេះ យើងនឹងរៀបចំការប្រកួតមួយទៀតសម្រាប់សាលារៀន ស៊ីសុវត្ថិ ហើយអនុញ្ញាតុសម្រាប់តែសិស្សរៀននៅ ស៊ីសុវត្ថិប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលរួមការប្រកួតនេះ បាន។ លក្ខណដើម្បីចូលរួមមានដូចខាងក្រោម 
- 16 teams - 3 to 4 players for each team - The matches will be the best of 3 - Time and place will bet set by the organizer - Each team can ban 1 hero for a game, banned heroes cannot be use by both team - No ban hero in the third game - Both team need to present in the lobby 15 mn before the match start, testing connection will be allow at that time - The host will invite all player to the party 5mn before the match start - There will be given 15 mn of time for late members, no more than that - If a member of a team not show up, the match will be 2 v 3 - All matches can't be delayed - Sell items at the last minute of the match will be ban for the next match - No offensive words - Spectators slots are only for organizer and streamers - The team who cheat will be disqualified from the tournament


សម្រាប់មិត្តអ្នកអានដែលសិក្សានៅសាលារៀនស៊ីសុវត្ថិទាំងអស់កុំភ្លេចចូលរួមការប្រកួតនេះ សូមបញ្ជាក់ថា ការ
ប្រកួតនេះគឺដើម្បីស្វែងរក ក៏ដូចជាប្រមូលផ្តុំអ្នកលេង Vainglory នៅសាលានីមួយៗដើម្បីអោយស្គាល់គ្នា ហើយយើងនឹងមានការរៀបចំនៅតាមសាលាផ្សេងៗទៀតផងដែរ ចំពោះ រង្វាន់គឺ 7200 ICE

សូមចុះឈ្មោះទៅកាន់ Alton ឬ ចុចទីនេះ

Powered by Blogger.