របៀបផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់ Vainglory នៅលើ Vainglory ផ្ទាល់ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

របៀបផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់ Vainglory នៅលើ Vainglory ផ្ទាល់


នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលេងសម្ងាត់លើ Vainglory នៅលើ ហ្គេម Vainglory តែម្តងជាមួយនឹង Function របស់ ហ្គេម Vainglory ហើយប្រហែលជាមានមិត្តអ្នកអានភាគច្រើនគាត់បានដឹងរួចមកហើយ តែមួយចំនួនមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយដូច្នេះ អាចទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖


Powered by Blogger.