នៅពេល Vainglory Update ទៅកាន់ជំនាន់ 1.13 នឹងមាន Skin ថ្មីសម្រាប់ Skaarf - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នៅពេល Vainglory Update ទៅកាន់ជំនាន់ 1.13 នឹងមាន Skin ថ្មីសម្រាប់ Skaarf


ប្រិយមិត្តអ្នកលេង Hero Skaarf ដែលយើងគ្រប់គ្នាតែងតែហៅថា កូននាគ នោះ ពេលនេះ Vainglory បានត្រៀមបញ្ចេញ Skin រួមទាំងផ្លាស់ប្តូរ Effect ចំពោះ Skin Tier 1 និង Tier 2 ទៀតផង ហើយការផ្លាស់ប្តូរ និង បន្ថែម Skin ថ្មីនេះ គឺ លេចរូបរាង ឡើង ចេញពីការច្នៃប្រឌិត និង បោះឆ្នោតពីអ្នកលេង Vainglory ហើយចំពោះ Skin ដែលត្រៀមនឹងបញ្ចេញនៅពេល Vainglory Update ពេលខាងមុខនេះ គឺបញ្ចេញ Tier 3 ប៉ុន្តែចំពោះ រូបភាព និង Effect បែបណានោះ យើងមិនទាន់អាចដឹងមុនឡើយ យើងគ្រាន់តែដឹងថា វានឹងមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនតាម Tier នីមួយៗ នៅខាងក្រោមនេះ៖ 
  • Skin Default សម្រាប់ភ្លើង 
  • Skin Tier 1 សម្រាប់ទឹក 
  • Skin Tier 2 សម្រាប់ខ្យល់ 
  • Skin Tier 3 សម្រាប់ទឹកកក 
តើចំពោះ Skin ទាំងបីដែល បញ្ជេញ ក្នុងពេលខាងមុខនេះ មួយណាដែលអ្នកគិតថា ស្រលាញ់ នឹង ចូលចិត្ត ឬ ក៏ចូលចិត្ត អោយកូននាគមួយនេះ នៅតែជា Skin ភ្លើងដដែល?
សូមបញ្ជាក់ថា Hero នេះវាមាន Skin Tier 1 និង 2 រួចមកហើយ តែ Vainglory នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ Effect ចំនួនបួន ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះ។ 
Powered by Blogger.